domu | Klub psychotroniky a UFO, o.s. | Borská 19 Hotel Victoria | 320 22 Plzeň | IČO: 45334871 | e-mail e-mail | KPUFO stránky | RSS RSS kanál
vítejte na webu portál KPUFO pro Plzeňský kraj | dnes je úterý  25. září 2018 a svátek má Zlata
nabídka
setkání
Setkání se konají podle potřeby. Chcete-li řešit jakýkoliv problém, napište nám na kpufo@atlas.cz!
anketa
Jaké časopisy o záhadách čtete? Alespoň příležitostně?

Enigma (3727 hl.)
 
Spirit (1464 hl.)
 
Phoenix (2102 hl.)
 
Záhady a zajímavosti (1886 hl.)
 
Médium (1431 hl.)
 
jiný (1290 hl.)
 
nečtu (1055 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 12955
přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

kontakt
logo
redakci portálu můžete kontaktovat na e-mail kpufo@atlas.cz

inzerce
Nejsou žádné inzeráty.
informace >> Stručná historie česko - slovenské ufologie a záhadologie
informace

Stručná historie česko - slovenské ufologie a záhadologie

 KPUFO dnes slaví 20. let své existence. Připomeňme si cestu, kterou prošel!


 Stručná historie česko - slovenské ufologie a záhadologie 
 
1947  – první články o podivných létajících strojích „lasturovitého tvaru“ v denním tisku    
1961  – série článků o UFO v časopise Letectví a kosmonautika od J. Gotze a Tikovského    
1965  – oznámení p. Kallisty z Plzně, že u Lnářů viděl UFO. Následovalo několik článků a tisk začal přinášet zprávy o UFO v zahraničí. O UFO a jiných záhadách začíná psát MUDr. Ludvík Souček, Ing. Věnceslav Patrovský, a J. Fleissig  
1969  – vychází kniha „Záhady létajících talířů“ od V. Patrovského. Vychází český překlad Danikenových „Vzpomínek na budoucnost“, od L. Součka.   
1969 – vyšla kniha "Velké otazníky" od Ludvíka Součka - první kniha o záhadách
1970 a násl.  – řada odsuzujících a zesměšňujících článků od autorů J. Fleissig aj.   
1976 – 1989   – série článků o záhadách v časopise Čtení a Sputnik (výběry ze sovětského tisku), převzaté ze SSSR, a původní od doc. Dr. Miroslava Petrtýla, CSc., Ing. Františka Totha, Ing. Věnceslava Patrovského, a v dalších časopisech (Zápisník aj.)   
1974  – vychází kniha L. Součka „Tušení stínu“     
1978  - vychází kniha L. Součka „Tušení souvislostí“    ¨
28.12.1978  – umírá L. Souček    
12.5.1990  – vznik ČsAAA, předseda doc. Dr. P. Kašpar, CSc.   
1991  – vzniká časopis Médium (vychází měsíčně dodnes)    
14.5.1991  – založen KPUFO v Plzni jako plzeňská pobočka ČsAAA (16 osob). Předseda Petr Flídr.   
1.7.1992  – vzniká časopis KPUFO – ZAZ, vychází 5 krát ročně.    
1992  – část vedení ČsAAA včetně předsedy upozorňuje na podivné praktiky a finanční problémy a odstupují z funkcí. Vlivem vnitřních rozporů, finančních problémů a podivných ztrát materiálů apod. se ČsAAA pomalu rozpadá. Nové vedení (Vl. Liška) vylučuje odstoupivší členy i předsedu. KPUFO se staví do čela kritiky nového vedení,  a zasazuje se za práva členů za finanční aj. vyrovnání.
27.3.1992  – vzniká Projekt Záře uvnitř ČsAAA, předseda Vladimír Šiška.     
konec roku 1992  – zánik ČsAAA     
31.12.1992  – zánik společného československého státu, vznik ČR a SR   
 
Vývoj v ČR
 
1.1.1993  – KPUFO samostatný subjekt. Předseda od 1992 Ing. Pavel Kalina. 
1993  – Projekt Záře funguje jako neformální sdružení osob na sběr materiálů o UFO. Vlivem nedořešených otázek se členy bývalého vedení ČsAAA, které do Záře přešlo, KPUFO s projektem nekomunikuje.      
konec roku 1993  – vzniká časopis Magazín 2000 v nakl. Etna (vyd. Tothová), postupně vychází Magazín 2000 jako měsíčník. Časopis se opírá o obdobný německý časopis badatele M. Hesemanna v SRN a v ČR o Projekt Záře. Vyd. Etna vydává postupně několik knih o UFO aj. anomálních jevech.     
Duben - srpen 1994  - vychází časopis Luna (vyd. Galieo, šéfredaktor Josip Dujmovič), vyšlo 5 čísel   
1994  – vychází časopis Univerzum (vyd. R. Vrťátko, šéfredaktor P. Vokáč), vyšly 3 čísla   
Červenec 1994  – v ČR vznikají první agrosymboly, KPUFO organizuje celostátní sledování, ke konci roku má už 200 členů po celé ČR    
červen – červenec 1995   – pokus o ovládnutí KPUFO, po nezdaru část členů odchází a vzniká tzv. Sírius, společnost zkoumající paranormální aktivity. Pro své členy vydává „tajný“ samizdat.      
1995  - vydavatelství Etna a časopis Magazín 2000 končí spolupráci s Projektem Záře ohledně návštěvy M. Hesemanna    
1995  – vzniká UFO klub Záblesk ve Východních Čechách. Předseda Zdeněk Marek.     
květen 1996  – vychází Badatelské rozhledy (samizdatový občasník Badatelského centra Statenice J. Lenkové) v tištěné podobě vycházely do léta 2002, od 25.10.2004 je nahradil internetový magazín Záhadno   
konec roku 1996  – KPUFO dosahuje 600 členů     
1997  – vzniká časopis Fantastická fakta u vyd. Ivo Železný, jako iniciativa skupiny Sírius   
13. 5. 1997  – vznik vzniká Fantastic Fact Club - FFC (zakladatelé V. Šiška, V. Mátl, I. Mackerle, I. Vokáč, J. Purkrt, A. Česal), předseda Petr Vokáč, jako klub čtenářů časopisu, dosáhl max. 200 členů. Pro členy je vydáván Informační zpravodaj    
konec roku 1997  - KPUFO má členy již v každém okrese.     
1999  - vzniká časopis Cesty psychotroniky   
1999  - první kontakty KPUFO a Záře   
červen 1999  - vzniká časopis Skryté skutečnosti (vyd. P. Mezsárosz – Ústí n.L.), šéfredaktorkou od května 2001 J. Lenková)  1999 - 2006 – Informační zpravodaj FFC se přeměnil na společný zpravodaj záhadologických spolků DELTA (1999-2003 - FFC, Záře, od 2004 KPUFO, Záblesk), zánik 2006    
12.10.2000  – umírá V. Patrovský     
21.11.2000 – umírá Fr. Toth
2001  - vedle časopisu Fantastická fakta (měsíčník) vzniká časopis Fantastická fakta plus (měsíčník), Vědma, magazín Svět magie. Dopisovatelé těchto časopisů přerůstají původním zakladatelům ze seskupení Sírius odborně i organizačně přes hlavu. To vyvolalo jejich ultimativní požadavky na navrácení bývalého výsadního postavení ve vedení časopisu, které však byly odmítnuty.    
21.4.2001 - Akce Fantastic Facts Clubu v pražské Městské knihovně se stala příčinou třenic mezi nimi a Magazínem 2000 záhad a zároveň seskupením Sírius.  
6.11.2001 – normalizovány vztahy KPUFO a Záře, jehož složení se od vzniku úplně obnovilo.  
Prosinec 2001 – vzniká WM magazín (Jiří Wojnar a Jiří Matějka – Otrokovice), vychází dosud 
Počátek roku 2002 - z vydavatelství I. Železného odešli šéfredaktoři časopisů Fantastická fakta a Fantastická fakta plus. FF Plus zanikl.  
Březen 2002 - pro finanční potíže vydavatele zaniká časopis Skryté skutečnosti. Vydavatelé SkSk a WM magazínu se dohodli o sloučení obou časopisů, zbylé materiály předány WM magazínu 
Polovina roku 2002 - zaniká časopis Fantastická fakta, Vědma, o spolku Sírius nejsou žádné zprávy  
2002  – odliv členů FFC (předseda J. Purkrt). FFC je regionální středočeskou skupinou badatelů (10-16 členů)  
Červen – září 2002 - KPUFO podal návrh na způsob komunikace a rovnoprávné spolupráce všech záhadologických spolků. 
21.9.2002  – jednání v Mělníku o společných pravidlech spolupráce badatelských spolků (KPUFO, Záře, Záblesk, FFC). Fungování odmítl Klub Záblesk, FFC neviděl přínos.    
březen 2003  - společné setkání badatelů KPUFO, Projektu Záře, klubu Záblesk, Badatelského centra Statenice a Fantastic fact clubu v Rabštejně nad Střelou. Položeny základy spolupráce.    
březen 2003  – začíná vycházet časopis Phoenix (vychází dosud)   
2003 – 2005  – personálně se navzájem propojují všechny spolky  
2004  – slučuje se Sdružení badatelů v psychotronice s KPUFO   
květen - říjen 2005  – vychází časopis Naut, Třetí oko (zanikly)
říjen 2006  – KPUFO dosahuje 700 členů 
říjen 2007  – začíná vycházet časopis Enigma (vyd. RF Hobby) 
léto 2009 odchod 4 členů z Projektu Záře, vznik nového Projektu Alfa    
září -listopad 2009 obnova ČsAAA 

V krátkosti z histórie slovenskej ufológie  
 
1990  – vznik UFO centrum Košice 
- členovia UFO centra v Košiciach sa podielajú na vzniku Československej archeoastronautickej asociácie (ČsAAA)  
1992  Koncom roka 1992 – na Slovensku začal vychádzať časopis UFO magazín (vyd. Alex, Nitra, šéfredaktor Sándor Puzstay) v spolupráci s maďarským UFO magazínom. V jeho činnosti bolo veľa problémov, zákrut i slepých uličiek. Jeho vychádzanie vždy ovplyvňovalo ufologické dianie, v pozitívnom i negatívnom zmysle.  
- vznikajú kluby po celom Slovensku. S blížicim sa rozpadom federácie došlo vplyvom vnútorných problémov aj k rozpade ČsAAA. 
1993   - po rozdelení Československa v roku 1993 prebralo koordináciu činnosti UFO centrum v Košiciach. Po vzore ČsAAA vyhlásilo celoslovenský projekt tzv. Trójsky kôň 
– vzniká UFO klub Hyperion (predseda dr. L. Valenčík)   
1994  - vzniká Slovenská Asociácia UFO klubov. Prvého stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 16 klubov a boli rozpracované základné črty organizácie. Koncom roku na stretnutie v Kráľovskom Chlmci boli prizvaní aj predstavitelia dvoch vtedy najväčších a najaktívnejších klubov: UFO Centra Košice a UFO klubu Hyperion. Zúčastnil sa aj Gábor Tarcali, predseda Maďarského zväzu UFO bádateľov. Svojim príspevkom síce vniesol viacero podnetných prvkov, ale predstavitelia vyššie zmienených dvoch klubov sa postavili do pozície pozorovateľov, čím doviedli celé snaženie do slepej uličky.  
1995 - 1996  - odtrhnutie sa UFO klubu Hyperion od celého ufologického hnutia, čo vyvrcholilo premenovaním sa na dnešný názov Klub Hyperion.    
1996  - UFO centrum Košice zaniklo. Prispel k tomu aj vývoj v UFO magazíne, ktorý nekriticky prejímal cudzie (najma maďarské) materiály, ktoré boli klubom Hyperion oprávnene označené za ubohé.   
polovica roku 1996 - vznikla potreba koordinovať prácu jednotlivých bádateľov a klubov a táto snaha vyvrcholila v rozhodnutie založiť novú organizáciu - Asociáciu UFO bádateľov (AUFOB). 
1997  do konca roku 1997 - prebiehali jednania so zástupcami niektorých klubov, ktoré napomohli k vykryštalizovaniu formy a činnosti asociácie. Po celý rok bola činnosť prezentovaná na internete a v UFO magazíne.  
1998 Začiatok roku 1998 - začali postupne jednotlivé kluby, aj jednotlivci vstupovať do asociácie. Činnosť AUFOB sa však plne nerozbehla, regionálne kluby sa počali rozpadať. To bol aj koniec AUFOB, ktorá existovala už len virtuálne na internete a od roku 2002 o nej niet žiadnych správ.     
2000 - Roku 2000 prebral UFO magazín vydavatelstvo Interkosmos a do redakčnej rady sa dostalo niekoľko bádateľov aj z ČR (M. Karlík, M. Gryc, aj.), šéfredaktorom sa stal J. Mečiar. Začalo sa s otiskovaním prací slovenských aj českých autorov. (Gryc, Wojnar, Jesenský, aj.)  
2004 Roku 2004 vydávanie UFO magazína prevzala A. Miretínská a časopis začal vychádzať 4 raz ročne v reprezentatívnej podobe s 64 stranami.   
Roku 2004 slovenskí členovia Klubu psychotroniky a UFO v ČR po vzoru KPUFO začali organizovať obdobnú organizáciu v SR.   
2005 Roku 2005 post šéfredaktora UFO magazínu prevzal M. Jesenský, vyšlo jedno (značné schudnuté) číslo a v októbri 2005 časopis z finančných dôvodov definitívne zanikol.    
 

Mezinárodní vazby českých a slovenských badatelů
 
27. – 29.11.1992 I. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (KPUFO, ČsAAA), SR, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska.    
26. – 28.11.1993 II. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (KPUFO), SR, Polska, Maďarska.    
1. – 2.10.1994 Mezinárodní kongres o UFO v Maďarsku. Účast: badatelé z SR, Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Německa, Švédska, Ruska, USA.  
25.- 27.11.1994  III. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (KPUFO), SR, Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska.   
25. – 26.11.1995 IV. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Sírius), SR, Polska, Maďarska, Bulharska.    
27. – 29.11.1996 V. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Sírius), SR, Polska, Maďarska.  
28. – 30.11.1997 VI. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Sírius), SR, Polska, Maďarska.   ¨
2.5.1998 Na akci Pyramida 1998 v Praze došlo k ustavení jakési „Středoevropská rady badatelů“ za účasti Sírius (ČR), M. Jesenského (SR) a R. Lesniakiewizce (Polsko). Tato „Rada“ však nikdy dále nefungovala.     
28. -29.11.1998 VII. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Fantastická fakta), SR, Polska, Maďarska  
27. - 28.11.1999 VIII. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast - badatelé z ČR (Fantastická fakta), SR, Maďarsko, Polsko  
2004 – 2006 z iniciativy KPUFO.CZ, UFOLATS (Lotyšsko) aj. probíhají rozhovory o založení Východoevropské asociace badatelů anomálních jevů  
srpen 2005 setkání KPUFO (CZ) a UFODOC (Ukrajina) na Zakarpatské Ukrajině   
21.09.2005 Setkání UFOLATS (Lotyšsko) a KPUFO (CZ) v Plzni   
červenec – srpen 2006 setkání KPUFO (CZ) a UFOKOM (Bělorusko) v Bělorusku 
10.9.2006 setkání UFOLATS (Lotyšsko) a KPUFO (SK) v Trnavě    
1.11.2006  založena Východoevropská asociace badatelů anomálních jevů (VEAB) za účasti KPUFO (CZ) a KPUFO (SK)  
23.12.2006  setkání KPUFO.CZ a běloruské UFOKOM v Praze  
1.4.2007  web VEAB uveden do provozu na stránkách KPUFO.EU 
28.4.2007 XI. UFO forum ve Wroclavi (Polsko). Setkání účastníků z Lotyšska, KPUFO (CZ), Polska  
1.9.2007 setkání KPUFO.CZ s polskými badateli z Nadace Nautylus 
srpen 2008 setkání KPUFO.CZ s ruskými badateli z Kosmopoisk Volžskij, Astrachaň a UFOCOM Bělorusko
červenec 2009 - setkání KPUFO.CZ s ruskými badateli z Kosmopoisk St.Peterburg, a s UFOLATS Lotyšsko v Rize
duben 2011 - setkání KPUFO.CZ s badateli z UFOLATS Lotyšsko v Novém Boru
 

Jaké časopisy o záhadách čtete? Alespoň příležitostně?

Enigma (Počet hlasů: 3727)
(28.77 %)

Spirit (Počet hlasů: 1464)
(11.30 %)

Phoenix (Počet hlasů: 2102)
(16.23 %)

Záhady a zajímavosti (Počet hlasů: 1886)
(14.56 %)

Médium (Počet hlasů: 1431)
(11.05 %)

jiný (Počet hlasů: 1290)
(9.96 %)

nečtu (Počet hlasů: 1055)
(8.14 %)Celkem hlasovalo: 12955
| Autor: -lub- | Vydáno dne 14. 05. 2011 | 4612 přečtení | Počet komentářů: 265 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
novinky
02.11.2015: Cesty psychotroniky

02.11.2015: Záhady a zajímavosti


01.10.2015: staňte se fanouškem


01.09.2015: Pavel Kroupa: Kameny krve a víry


01.08.2015: Československá archeoastronautická asociace (ČsAAA)
     

01.01.2015: Dingir


14.07.2014: nové knihy
Tunguzský meteorit: Záhada na víc než jedno století
Ing. Jan A. Novák
kniha


01.01.2014: Psychotronika 2 - nové teoretické přístupy


01.01.2014: Největší tajemství Třetí říše


01.01.2014: Za hranicemi fyziky a psychologie


01.01.2014: Úvod do bioenergetických javov

01.01.2014: BIGFOOT alias SASQUATCH

Copyright © 2008-2017 KPUFO | Všechna práva vyhrazena! | o webu

| Klub psychotroniky a UFO, o.s. | Borská 19 Hotel Victoria | 320 22 Plzeň | IČO: 45334871 | SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 |

web je provozován na phpRS systému - verze portálu 1.0 phprs281cs - administrace
Přidej na Seznam Seo servis SEO Optimized